مغـز مریض و دراکولای دیــونه کین؟؟ :: بـــِــهـــِــــشـْـــــتِ گــُـــنــــَــهْــــکـــٰــارٖانٰ

بـــِــهـــِــــشـْـــــتِ گــُـــنــــَــهْــــکـــٰــارٖانٰ

جمش نکن صلوات

مغـز مریض و دراکولای دیــونه کین؟؟

ببین مــا دوتــا †دیــــونه † ایــــم 


یـــ دخــمل و یــ پســــر جانــی


پـــر از حرفــای ←فیـــک →


پـــ زیــاد جدیــمون نگیــــر!!Designed By Erfan Powered by Bayan